Kalender

27 september, 2018
 • Sammanträde med regionalt brukarråd för dövteam, dövblindteam och bild- & texttelefoni
  Börjar: 13:00 Slutar: 16:00
  Plats: Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen, Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg, Sverige

   

4 oktober, 2018
 • Dialogmöte med HSS (Hälso- & sjukvårdstyrelsen)
  Börjar: 09:30 Slutar: 12:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige

   

 • Sammanträde med Samråd för funktionshindersfrågor
  Börjar: 13:00 Slutar: 16:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige

   

22 november, 2018
 • Sammanträde med Samråd för funktionshinderfrågor
  Börjar: 09:30 Slutar: 16:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige