Kalender

24 november, 2017
 • Möte med GIO styrgrupp
  Börjar: 11:00 Slutar: 18:00
  Plats: Axevalla Folkhögskola, Skaravägen 8, 532 72 Axvall, Sverige

   

28 november, 2017
 • Dialogmöte 2
  Börjar: 16:30 Slutar: 19:00
  Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige

   

4 december, 2017
 • Sammanträde med regionalt brukarråd för tolkfrågor
  Börjar: 13:00 Slutar: 16:00
  Plats: Habilitering & Hälsa, Trädgårdsgatan 15 D, 541 30 Skövde

   

5 december, 2017
 • Möte med GIO styrgrupp
  Börjar: 16:00 Slutar: 20:00
  Plats: Göteborg, Sverige

   

7 december, 2017
 • Sammanträde med samrådet för funktionshinderfrågor
  Börjar: 09:00 Slutar: 16:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige

   

17 januari, 2018
 • Sammanträde med regionalt brukarråd för dövteam, dövblindteam och bild- & texttelefoni
  Börjar: 13:00 Slutar: 16:00
  Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg, Sverige

   

20 januari, 2018
 • Sammanträde med styrelse
  Börjar: 10:00 Slutar: 15:00
  Plats: Hörnet, Storgatan 7, 462 36 Vänersborg

   

25 januari, 2018
 • Möte med GIO styrgrupp
  Börjar: 13:00 Slutar: 16:00
  Plats: Kviberg, Göteborg, Sverige

   

22 februari, 2018
 • Sammanträde med Samråd för funktionshindersfrågor
  Börjar: 09:30 Slutar: 16:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige

   

6 mars, 2018
 • Sammanträde med regionalt brukarråd för tolkfrågor
  Börjar: 13:00 Slutar: 16:00
  Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg, Sverige

   

13 mars, 2018
 • Möte med GIO styrgrupp
  Börjar: 13:00 Slutar: 20:00
  Plats: Trollhättan, Sverige

   

20 april, 2018
 • Möte med GIO styrgrupp
  Börjar: 11:00 Slutar: 18:00
  Plats: Axevalla Folkhögskola, Skaravägen 8, 532 72 Axvall, Sverige

   

27 april, 2018
 • Sammanträde med styrelse
  Börjar: 10:00 Slutar: 16:00
  Plats: Göteborgs Dövas Förening, Järntorget 8, 413 04 Göteborg, Sverige

   

17 maj, 2018
 • Sammanträde med Tvärsamråd
  Börjar: 10:00 Slutar: 12:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige

   

2 juni, 2018
 • Länsmöte 2018
  Börjar: 10:00 Slutar: 16:00
  Plats: Ej klart

   

5 juni, 2018
 • Möte med GIO styrgrupp
  Börjar: 17:00 Slutar: 21:00
  Plats: Vänersborg, Sverige

   

4 oktober, 2018
 • Dialogmöte med HSS (Hälso- & sjukvårdstyrelsen)
  Börjar: 09:30 Slutar: 12:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige

   

 • Sammanträde med Samråd för funktionshindersfrågor
  Börjar: 13:00 Slutar: 16:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige

   

22 november, 2018
 • Sammanträde med Samråd för funktionshinderfrågor
  Börjar: 09:30 Slutar: 16:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige