Kalender

4 november, 2018
 • Sammanträde med styrelsen
  Börjar: 10:00 Slutar: 15:00
  Plats: Hörnet, Vänersborgs Teckenspråketsförening, Storgatan 7, 462 36 Vänersborg

   

22 november, 2018
 • Sammanträde med Samråd för funktionshinderfrågor
  Börjar: 09:30 Slutar: 16:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige