Kalender

21 april, 2018
 • Möte med GIO styrgrupp
  Börjar: 11:00 Slutar: 18:00
  Plats: Axevalla Folkhögskola, Skaravägen 8, 532 72 Axvall, Sverige

   

29 april, 2018
 • Sammanträde med styrelse
  Börjar: 10:00 Slutar: 18:00
  Plats: Göteborgs Dövas Förening, Järntorget 8, 413 04 Göteborg, Sverige

   

14 maj, 2018
 • Sammanträde med regionalt brukarråd för tolkfrågor - Inställd
  Börjar: 13:00 Slutar: 16:00
  Plats: Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen, Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg, Sverige

   

17 maj, 2018
 • Sammanträde med Tvärsamråd
  Börjar: 10:00 Slutar: 12:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige

   

 • Sammanträde med regionalt brukarråd för dövteam, dövblindteam och bild- & texttelefoni
  Börjar: 13:00 Slutar: 16:00
  Plats: Hörselverksamheten, Vänerparken 21, 462 35 Vänersborg, Sverige

   

1 juni, 2018
 • SDR Förbundsmöte 2018
  Börjar: 17:30 Slutar: 19:30
  Plats: Linköping, Sverige

   

2 juni, 2018
 • Länsmöte 2018
  Börjar: 10:00 Slutar: 16:00
  Plats: Trollhättan, Sverige

   

 • SDR Förbundsmöte 2018
  Börjar: 17:30 Slutar: 19:30
  Plats: Linköping, Sverige

   

5 juni, 2018
 • Möte med GIO styrgrupp
  Börjar: 16:00 Slutar: 20:00
  Plats: Göteborg

   

13 juni, 2018
 • Sammanträde med samverkan med FSDB Väst, VGDL och Dövteam
  Börjar: 10:00 Slutar: 12:00
  Plats: Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen, Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg, Sverige

   

4 oktober, 2018
 • Dialogmöte med HSS (Hälso- & sjukvårdstyrelsen)
  Börjar: 09:30 Slutar: 12:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige

   

 • Sammanträde med Samråd för funktionshindersfrågor
  Börjar: 13:00 Slutar: 16:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige

   

22 november, 2018
 • Sammanträde med Samråd för funktionshinderfrågor
  Börjar: 09:30 Slutar: 16:00
  Plats: Regionens hus Vänersborg, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg, Sverige