Powered by ZigaForm version 2.9.6.7

Om oss och verksamhet

 

Här hittar du allt information om vår verksamhet!

​Kontakta gärna oss om det saknas något som du vill veta mer om Västra Götalands Dövas Länsförbund.

Alla ska veta vad principerna är och vi inom Västra Götalands Dövas Länsförbund ska vara beredda att leva upp till dem!

Det är viktigt att tänka på att Västra Götalandsregionen är en stor organisation med cirka 50.000 anställda och det blir aldrig lätt för oss att bevaka alla frågor när det behövs.

Våra viktigaste frågor är att kämpa för dövas och teckenspråkets rättigheter.

Vi döva och teckenspråkiga personer måste känna oss fulla delaktighet i samhället.

Vi jobbar med att sprida våra kunskap om dövhet och teckenspråk!

Det finns mycket brister som till exempel tillgänglighet på regionens verksamhet och det saknas bra kulturutbud i Västra Götaland.

Vi jobbar hela tiden på att detta ska ändras i framtid!

Kampen för teckenspråk går vidare!

Om det är något som du vill att vi ska jobba med så skicka gärna till oss via detta formuläret:

 

 

 

 

Translate »