Powered by ZigaForm version 2.9.6.7

Dövföreningar

Idag finns det fem dövföreningar i Västra Götaland och alla är anslutna till Västra Götalands Dövas Länsförbund

Dessa städer som ansluten dövförening finns idag är:

Göteborg, Trollhättan, Lidköping, Borås och Vänersborg

Tidigare fanns det tre dövföreningar som lades ned år 1980, 2011 och 2012. Det är Falköpings-, Uddevallas- och Skövde Dövas Förening.

Ansluten dövförening driver teckenspråkiga verksamhet för medlemmar på kommunalt nivå. Dövföreningen har idag fortfarande stor betydelse för döva.

Det är en plats med teckenspråkig miljö och sker på teckenspråkiga dövas villkor. Det finns idag ca 35-tal dövföreningar runt om i landet.

Bli gärna medlem hos oss och ditt stöd ger oss större möjligheter att kämpa för våra rättigheter – teckenspråk!

Länkar till anslutna dövföreningar i Västra Götaland:

GÖTEBORGS DÖVAS FÖRENING

>> Göteborgs Dövas Förening <<


TROLLHÄTTANS DÖVAS FÖRENING

>> Trollhättans Dövas Förening <<


VÄNERSBORGS TECKENSPRÅKSFÖRENING

>> Vänersborgs Teckenspråksförening <<


LIDKÖPINGS DÖVAS FÖRENING

>> Lidköpings Dövas Förening <<


BORÅS DÖVAS FÖRENING

>> Borås Dövas Förening <<

 

Länkar till dövföreningar i hela Sverige:

>> Listan på alla dövföreningar via SDR <<

 

Translate »