Powered by ZigaForm version 2.9.6.7

Historia

Tre små län sammanslogs till ett större län

– Under åren 1996 inbjöd Olle Jönson (dåvarande ordförande för Skaraborgs Dövas Länsförbund), länskonsulent Anders Lundberg, SDR:s regionala ombudsman Ragnar Veer och dåvarande Skaraborgs landstingsrådet Kent Johansson (C) till ett möte i Skövde om varför det har diskuterat att bilda ett nytt större län i Västsverige.

– Landstingsrådet Kent Johansson (C) förklarade för oss att det var flera orsaker till detta och av dessa orsaker är:

– Länsindelningen i Sverige har varit oförändrad under lång tid. I samband med att gamla gränser i Västsverige ändrades den 1 januari 1998 och Västra Götalands län bildades har Länsstyrelsen och flera andra statliga myndigheter organiserats om, t.ex. polisen, länsarbetsnämnden och skattemyndigheten.

 – Länssammanslagningen, som innebar att tre länsstyrelser slogs ihop, har även inneburit andra förändringar på regional nivå. Den 1 januari 1999 slogs landstingen samman och bildade Västra Götalandsregionen som ansvarar för bl.a. hälso- och sjukvården.

– På försök har Västra Götalandsregionen tagit över det regionala utvecklingsansvaret för kommunikationer, näringslivs- och regionalpolitik från Länsstyrelsen.

– Det direktvalda regionfullmäktige med sina 149 ledamöter är regionens högsta beslutande organ med placering i Vänersborg. Regionstyrelsen förbereder alla ärenden till regionfullmäktige och består av 17 regionråd.

– Det finns ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, kommuner och många andra aktörer kring utvecklingen av Västra Götaland. Därför bildades Västra Götalandsregionen.

– Då var det helt naturligt för oss att följa efter och bilda ett nytt storlänsförbund – Västra Götalands Dövas Länsförbund.


 Västra Dövas Länsutskott (VDLU) 1996-1998

kartasv– Under tiden före år 1999 fanns då tre länsorganisationer Skaraborgs-, Älvsborgs Dövas Länsförbund, Bohus Dövas Länsförening och Göteborgs Dövas Förening som senare sammanslogs till nytt storlänsorganisation – Västra Götalands Dövas Länsförbund men först vill vi berätta om hur det gick till det.

– Efter mötet med dåvarande landstingsrådet Kent Johansson beslöt vi att bjuda in alla ordförande från tre länsförbund/förening till första ordförandemöte på Gula huset i Trollhättan. Vi diskuterade mycket om vi ska bilda ett nytt storlänsförbund eller behålla alla tre länsförbund men istället omorganisteras till diskriktsförbund. Men till slut enades vi om att bilda ett arbetsutskott – Västra Dövas Länsutskott (VDLU) som har arbetat med olika förslag på hur det skulle se ut med ett nytt storlänsförbund.

camilla

– Camilla Persson (numera Jansson) från Skövde valdes till ordförande för VDLU och hon stannade i posten fram till 14 januari 1998.

– Två representanter från varje länsförbund/förening ingick i utskottet (VDLU) och förslag om att bilda ett nytt storlänsförbund presenterades på lilla dövas dag i Göteborg (konferens). Det tog många timmar att få fram stadgar eftersom alla representanter har olika åsikter på hur innehållet i stadgar ska se ut. Vi kom till slut i överens att blir nytt storlänsförbund och det var många fördelar med detta. Vi blir starkare med flera medlemmar om vi slås ihop från tre till ett större länsförbund och vi får större inflytande med olika viktiga frågor på regionnivå.

– På första mötet den 14 november 1998 på teckenspråkscentrums lokaler i Göteborg föreslog Västra Dövas Länsutskott (VDLU) inför 33 ombud att bilda ett nytt länsförbund som senare blev Västra Götalands Dövas Länsförbund.


Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL) 1999-

forstastyrelsen

– Vid årstämman den 14 november 1998 på teckenspråkscentrum i Göteborg beslöt alla ombud att Västra Götalands Dövas Länsförbund bilda och Ingemar Larsson från Trollhättan valdes till förste länsförbundsordförande.

– Det nya länsförbundet ersatte då Skaraborgs-, Älvsborgs Dövas Länsförbund, Bohus Dövas Länsförening. De tre tidigare länsorganisationer lades ned den 1 januari 1999.

– Under åren 1999 anslöt sju dövföreningar i Västra Götaland till Västra Götalands Dövas Länsförbund. Mellan 1999 till 2010 var det då sju dövföreningar i Göteborg, Vänersborg, Borås, Trollhättan, Skövde, Lidköping och Uddevalla. Uddevallas Dövas Förening lades ned år 2010 och Skövde Dövas Förening den 31 december 2012. Cirka 1.200-1.500 döva är medlemmar hos sin närmaste dövförening blir då automatiskt medlemmar i Västra Götalands Dövas Länsförbund.

– Västra Götalands Dövas Länsförbund ansökte om medlemskap hos Sveriges Dövas Riksförbund och från den 1 juli 1999 blev VGDL fullständigt medlem. De tre gamla länsförbund lades ned och gick till historia.


Ordförandeskap från 1999 till idag

 Ingemar Larsson

Ingemar Larsson, Trollhättan

1998-2007, 2011-2013

elisabeth Aronsson

Elisabeth Aronsson, Hisings Kärra (Göteborg)

2007-2009

Sara Halla

Sara Halla, Vänersborg

2009-2011

Tobias Engström

Tobias Engström, Göteborg

2013-


Personal

– År 2002 anställde länsförbundet för första gången Olle Jönson som regionombudsmannen och han har avslutat sin tjänsten den 14 december 2016.

– Olle Jönson har tidigare arbetat som föreningskonsulent för Skövde Dövas Förening under åren 1994 till 2002.- VGDL:s första kontor var på Ekedals Äldrecentrum i Skövde som ägs då av Skövde Kommun.

– Länsförbundet har flyttat tre gånger till olika platser i Skövde mellan åren 2002 till 2016.

– Kansliet lades ned år 2016 och låg då på Björkvägen 25 i stadsdelen Östermalm i Skövde.


Dövas Dag 2016 i Göteborg

Dövas Dag har genomfört på Världskultursmuseét och Eriksbergshallen i Göteborg den 16-18 september 2016.

Dövas Dag-firandet i Sverige äger rum, den fjärde helgen i september varje år. Då brukar det vara konferens, öppet forum, utställning, kultur, underhållning, festlig samvaro m.m.

Över 700 kom till Dövas Dag 2016 och många var nöjda med arrangemanget. Det är viktigt att värna om våra dövas kultur!

VGDL har bistått med ekonomiska stöd till arrangemanget av Dövas Dag 2016 via bidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Det var Göteborgs Dövas Förening tillsammans med Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb som har anordnat Dövas Dag 2016.

Dövas Dag har också arrangerat av Göteborg under åren 2005 och Vänersborg 2007. Där har VGDL också bidragit med ekonomiskt stöd.


Historiska bilder från VGDLs tidigare verksamhet

Arrow
Arrow
2003 : Årsstämma 2003 på Lidbeckas Huset i Lidköping
Slider

Arrow
Arrow
2003 : Styrelsemöte i Uddevalla
Slider

 

 

Translate »