Representanter

Mandatperiod 2017-2019

 


Brukarråd


Tolkfrågor

Tobias Engström, tobias.vgdl@gmail.com

Ira Cokoris, ira.vgdl@gmail.com


Hörselverksamhetens regionala team, FSDB och VGDL

 

Sofie Strid, sofie_strid@hotmail.com

Evelina Svensdotter, evelina.vgdl@gmail.com


Dövteam-, Dövblindteam- och bild- & texttelefoni

 

Johanna Ovesen Ericsson, johanna.vgdl@gmail.com

Evelina Svensdotter, evelina.vgdl@gmail.com


Rättighetsfrågor och Hälso- & sjukvårdsutskott

Kenneth Sandberg, vgdl.kenneth@gmail.com


Arbetsgrupper


Styrningsgrupp – Gemenskap i olikheter

Tobias Engström, tobias.vgdl@gmail.com

Ira Cokoris, ira.vgdl@gmail.com