Powered by ZigaForm version 2.9.6.7

Vad gör VGDL?

 

Vår uppdrag är att förbättra dövas livskvalitet i Västra Götaland som är en län och landskap i Sverige. Det bor cirka 1,8 miljoner i Västra Götaland.

Länet är den andra största efter Stockholms Län. I Västra Götaland finns det 49 kommuner och det är också ett stort län med cirka 35-40 mil från upp till ner.

Västra Götalands Dövas Länsförbund har en uppgift att bevaka alla viktiga intressefrågor som berör döva och teckenspråk på regionnivån. Vårt olika uppdrag är att bevaka utvecklingen inom:

Dövteam, Bild- & texttelefoni, Hörselverksamhet, Tolkverksamhet, Kulturverksamhet, Kollektivt trafik, Rättighetsfrågor, Sjukvårdsfrågor och intressepolitiska frågor som har anknytningen till Västra Götalandsregionen.

Västra Götalands Dövas Länsförbund ska enligt måldokumentet arbeta för att den gruppen med döva eller teckenspråkiga personer ska få ett gott liv i Västra Götaland.

Västra Götalands Dövas Länsförbund är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

Teckenspråket är av central betydelse i all vår verksamhet, för vår gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Behovet av teckenspråk i livets alla skeden går som en ledstjärna och röd tråd genom vår verksamhet.

Att vara teckenspråkig döv är inte ett funktionshinder i vanlig bemärkelse. I en teckenspråkig miljö finns inget handikapp, i kontakten med hörande däremot uppstår ett kommunikationshandikapp.

Det handlar inte bara om direktkontakt med hörande som inte behärskar teckenspråk, utan lika mycket om tolkbrist, om otextade TV-program och svenska filmer, om svårbegriplig samhällsinformation på svenska språket.

Språket är en grundläggande rättighet för varje individ. Genom språket får vi en kommunikation med andra personer, kan utbyta tankar och utveckla en medvetenhet.

Kommunikation på teckenspråk är en nödvändighet för döva men också en brygga mellan döva och hörande och en förutsättning för dövas aktiva deltagande i ett socialt liv i samhället. Kontakten med icke teckenspråkiga personer sker främst genom teckenspråkstolk.

Det största hindret för oss är oförståelse och okunskap om vår speciella kultur, problem och behov i kombination. Därtill kommer en krympande samhällsekonomi, som får till följd att vi får kämpa oerhört hårt för att ens komma i närheten av den mängd kultur och den sociala, språkliga, tekniska och samhälleliga nivå som är en självklarhet för hörande.

 

 

Är det något som du vill att vi ska jobba med i framtiden så ska du vända dig till oss!

Dina synpunkter eller idéer är värdefulla för oss!

 

 

Translate »