Valberedning

Mandatperiod 2017-2019

 

Sara Halla

Vänersborg

E-post: zaro_h@yahoo.se

Mobil: 0735-142278

Bildtelefon: sara.halla@ectalk.se


Michael Holmén

Dala

E-post: micke65@hotmail.com

Mobil: 0735-440733


Lena Johansmide

Kungälv

E-post: –

Mobil: –


Valberedningens arbetssätt

 

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av fem anslutna dövföreningarna, dvs föreningens medlemmar.

 

Styrelsen har därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete.

 

Det slutgiltiga valet sker av valda ombud på stämman oavsett valberedningens förslag.

 

Valberedningen presenterar bara ett förslag till årsstämman.

 

Nästa årsstämma ska hållas under 2019.

 

När det är dags för val är valda ombud fria att föreslå andra kandidater.

 

Förslag på andra kandidater ska lämnas in till mötes ordförande.

 

Ledamöterna i valberedningen skall alltid vara objektiva och hela tiden se till Länsförbundens bästa.

 

Om du har några förslag på namn som kan tänkas sitta i nästa styrelsemandat 2019-2021 så är vi tacksamma om du skickar ditt förslag till oss via formuläret:

 

OBS! Detta formuläret skickas endast till Sara Halla och Margo Walatin!